La mediació per resoldre desavinences en les indemnitzacions per danys i perjudicis causats pels accidents de trànsit

L’1 de gener de 2016 va entrar en vigor la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema de valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació. Aquesta llei el que fa és adequar l’anomenat “barem” al conjunt de reformes que en aquesta matèria s’han produït en l’àmbit de la Unió Europea, tendents a incrementar la protecció de les víctimes d’accidents per mitjà de la garantia d’una indemnització suficient.

Es modifica  el text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2004, de 29 d’octubre i entre les modificació d’aquesta llei s’introdueix un nou article 14 que regula el procediment de mediació en els supòsits de controvèrsia.

Disposa l’article 14 que quan la companyia asseguradora faci una oferta econòmica amb la que estigui disconforme la víctima i en general en qualsevol supòsit de controvèrsia les parts podran acudir al procediment de mediació de conformitat amb el que preveu la legislació en aquesta materia.

Seguir llegint…

 

 

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Ja tenim data per la jornada de la SCMS d’aquest any!

Us informem que ja tenim data per la jornada anual de la SCMS. Aquest any tindrà lloc el 24 de novembre de 2016, és per això que us demanem que reserveu aquesta data en la vostra agenda! En breu us donarem a conèixer el programa provisional!

Us hi esperem!!

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

L’SCMS PARTICIPA EN EL MASTER EN GESTIÓ INTEGRAL DE SERVEIS EN ATENCIÓ PRIMÀRIA, SOCIALS I HOSPITALARIS

El passat 6 de juliol en Francesc José María, president d’honor de la nostra entitat, va impartir una classe sobre “La mediació en l’àmbit de la salut” en el Màster en Gestió Integral en Atenció Primària, Serveis Socials i Hospitalaris, que organitza l’Institut de Formació Continua IL3 de la Universitat de Barcelona.

Aquesta participació en el referit  Màster és una mostra més de la col·laboració amb l’àmbit acadèmic universitari de SCMS per a la formació en mediació, en aquest cas de professionals que volen projectar el seu futur professional des de l’àmbit assistencial cap a la gestió.

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

La mediació, alternativa per a evitar la judicialització de la sanitat

http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-mediacion-alternativa-para-evitar-la-judicializacion-de-la-sanidad

 

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Convocatòria 2a edició Premi “Espais Saludables” 2016

L’SCMS convoca la segona edició del Premi “Espais saludables” per reconèixer aquelles iniciatives que tinguin per objecte fomentar la millora de la qualitat de la comunicació, la gestió de conflictes i les relacions personals entre el professionals, i entre aquests i els pacients i usuaris i les seves famílies en qualsevol tipus de centre sanitari. Aquest premi s’atorgarà a la Jornada anual de la SCMS prevista aquest any 2016 pel mes de desembre. La data límit per l’enviament dels projectes és el proper 7 de novembre de 2016 a les 12.00 hores.

bases premi espais saludables SCMS 2016

Per qualsevol informació, poder dirigir-vos a mediacioensalut@gmail.com

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Fòrum de mediació professional a Gènova

https://www.weezevent.com/forum-de-la-mediation-professionnelle-a-geneve

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Congrés mundial de mediació

http://www.worldmediationsummit.com/wms-2016-2/?lang=es

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

PARTICIPACIÓ EN EL CURS “ESPECIALIZACIÓN PRÁCTICA EN MEDIACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS”

El passat 21 i 22 d’abril la Sra. Rosa Heras, mediadora i coordinadora de l’equip de mediació de la SCMS, va participar com a docent en el curs d’especialització pràctica en mediació i gestió eficient per a la resolució de conflictes que va tenir lloc a Granada. La seva participació es va enmarcar dins de l’àmbit sanitari, entenent la mediació i la gestió de conflictes com un paradigma de la mediació restauradora.

image

 

Des de la Junta Directiva de la SCMS i l’equip de mediadors i mediadores ens fa especial il·lusió aquesta participació per tal d’iniciar una xarxa más enllà de Catalunya.

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

CONCURS ARTÍSTIC

La SCMS convoca un concurs artístic que versa sobre la temática “ Importància del diàleg i la comunicació per la gestió de conflictes en establiments de salut”.

Les caractéristiques més apreciades seran la originalitat i la relació amb el tema tractat.

En aquest concurs hi podrà participar qualsevol estudiant de la Facultat de Belles Arts.

L’objectiu d’aquest concurs és poder extreure l’obra que serà la imatge de la 2a edició del premi “Espais Saludables” que es lliurarà en la jornada anual de la Societat Catalana de Mediació en Salut al desmembre de 2016.

Bases del concurs

Publicat dins de Uncategorized | 1 comentari

Llei 35/2015, de 22 de setembre

En l’article 14 de la Llei 35/2015, de 22 de setiembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i prejudicis causats a les persones en accidents de circulació s’introdueix la mediació per a gestionar aquestes situacions:

«Artículo 14. Procedimiento de mediación en los casos de controversia. 1. En caso de disconformidad con la oferta o la respuesta motivada y, en general, en los casos de controversia, las partes podrán acudir al procedimiento de mediación de conformidad con lo previsto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 2. A tal efecto, será el perjudicado quién podrá solicitar el inicio de una mediación, en el plazo máximo de dos meses, a contar desde el momento que hubiera recibido la oferta o la respuesta motivada o los informes periciales complementarios si se hubieran pedido. 3. Podrán ejercer esta modalidad de mediación profesionales especializados en responsabilidad civil en el ámbito de la circulación y en el sistema de valoración previsto en esta Ley, que cuenten con la formación específica para ejercer la mediación en este ámbito. El mediador, además de facilitar la comunicación entre las partes y velar porque dispongan de la información y el asesoramiento suficientes, desarrollará una conducta activa tendente a posibilitar un acuerdo entre ellas. 4. Recibida la solicitud de mediación, el mediador o la institución de mediación citará a las partes para la celebración de la sesión informativa. En particular, el mediador informará a las partes de que son plenamente libres de alcanzar o no un acuerdo y de desistir del procedimiento en cualquier momento, así como que la duración de la mediación no podrá ser superior a tres meses, que el acuerdo que eventualmente alcancen será vinculante y podrán instar su elevación a escritura pública al objeto de configurarlo como un título ejecutivo.»

 

 

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari